Power & Prosperity

Private Consulting Group

Power
and
Prosperity
Private
Consulting
Group

O nás

Vďaka dlhoročným skúsenostiam lídrov spoločnosti PRIVATE CONSULTING GROUP na kapitálových trhoch v oblasti strategického riadenia, auditingu, portfólio manažmentu a akvizície nových klientov sa môžete spoľahnúť na profesionálne služby a kvalitný servis.
Vďaka našej divízii Private Wealth Management, môžete na jednom mieste vyriešiť všetky záležitosti týkajúce sa vášho majetku, rodiny aj firmy.
Viac info
Viac info

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 22.09.2020 došlo v súlade s ustanovením § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (ďalej len „ZFSaFP“) k zániku povolenia spoločnosti PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o. (ďalej len „PCG“) na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta, a to z dôvodu vrátenia tohto povolenia zo strany PCG. V súvislosti s tým zároveň Národná banka Slovenska zrušila zápis PCG ako samostatného finančného agenta v Registri finančných agentov a finančných poradcov.

Zároveň si dovoľujeme oznámiť, že Váš zmluvný vzťah so spoločnosťou Arca Brokerage House o.c.p. a.s. zostáva naďalej zachovaný a akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich investícií do finančných nástrojov môžete adresovať priamo spoločnosti Arca Brokerage House o.c.p. a.s.:

Adresa : Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava
Web: www.arcabh.com
Tel.: +421 2 582 53 553, +421 2 20 66 44 66
Email: info@arcabh.com

S pozdravom

Mário Dúha, konateľ
PRIVATE CONSULTING GROUP, s.r.o.