Power & Prosperity

Private Consulting Group

Power
and
Prosperity
Private
Consulting
Group

O nás

Vďaka dlhoročným skúsenostiam lídrov spoločnosti PRIVATE CONSULTING GROUP na kapitálových trhoch v oblasti strategického riadenia, auditingu, portfólio manažmentu a akvizície nových klientov sa môžete spoľahnúť na profesionálne služby a kvalitný servis.
Vďaka našej divízii Private Wealth Management, môžete na jednom mieste vyriešiť všetky záležitosti týkajúce sa vášho majetku, rodiny aj firmy.
Viac info
Viac info