Aké investičné fondy nájdete na trhu? Tu je rýchly prehľad

Väčšina bežných ľudí sa príliš do hĺbky nezaoberá investíciami a investičnými fondmi. Ak potom začnú s investovaním a vstúpia do „sveta investícií“, môžu ich niektoré názvy a pojmy poriadne zmiasť. Aby sa vám to nestalo, pripravili sme pre vás rýchly kurz a prehľad najdôležitejších typov investičných fondov na našom trhu.

Podielové fondy

Pre väčšinu drobných investorov z radov verejnosti sú podielové fondy najčastejším a najviac využívaným finančným nástrojom. Vo veľkej miere ich propagujú najmä banky, ktoré ponúkajú možnosť investovať do fondov vo vlastnom portfóliu, prípadne do fondov iných finančných spoločností.

V praxi podielový fond funguje tak, že investor si zakúpi podielový list. Finančné prostriedky, ktoré musí zaplatiť za podielový list, putujú do správcovskej spoločnosti daného podielového fondu. Tá potom nakupuje cenné papiere a obchoduje s nimi na svetových finančných trhoch. Výnosy, ktoré získa obchodovaním, čiastočne vypláca a čiastočne investuje ďalej.

Princípom zhodnotenia investície do podielových fondov je, že na základe počtu a hodnoty podielových listov dostáva investor podiel na zisku, ktorý je vyjadrený percentom úrokovej sadzby. Podielové fondy môžu mať rôznu výšku výnosu. Platí, že čím je úrok vyšší, tým je investovanie aj rizikovejšie. Bežný úrok sa pohybuje aktuálne od 5 do 10 percent ročne.

Dlhopisové fondy

Dlhopisové fondy sú také fondy, ktoré investujú do dlhopisov. Dlhopis je cenný papier, ktorý slúži v praxi ako forma financovania na určité obdobie, spravidla viac ako 1 rok. Dlhopisové fondy nakupujú najmä dlhopisy štátov, ale aj korporátne dlhopisy, čiže firemné. Tu platí tiež, že čím je dlhopis rizikovejší, tým väčší výnos z neho je. Rizikovosť dlhopisu je daná najmä tým, kto ho vydal.

Investovanie do dlhopisových fondov je síce o niečo rizikovejšie, ako investovanie do peňažných fondov, ale stále je považované za pomerne bezpečné. Aj tu sa totiž dajú nájsť také fondy, ktoré napríklad nakupujú len veľmi bezpečné štátne alebo firemné dlhopisy. V takom prípade ale treba očakávať, že zhodnotenie bude len mierne nad úrovňou zhodnotenia na termínovanom vklade.

Kto však zvolí výkonnejší fond a bude chcieť investovať na obdobie dlhšie ako jeden rok, ten môže na dlhopisových fondoch aj relatívne slušne zarobiť. Dôležitý je v tomto prípade prístup k vybranému trhovému segmentu a rozloženie rizika. Pokiaľ si vyberiete dobrý dlhopisový fond, môže sa to vyplatiť.

Akciové fondy

Ak očakávate nadštandardné výnosy, akciové fondy sú presne ako stvorené pre vás. Ide síce o najrizikovejšie typy investičných fondov, ale výnos môže byť pokojne aj na úrovni dvojciferného úroku za rok. Akciové fondy sa však hodia najmä pre investorov, ktorí chcú investovať dlhodobejšie, napríklad 5 a viac rokov.

Dobrým dôvodom na dlhšie investovanie je, že krátkodobo sú akciové fondy veľmi volatilné, čiže hodnota investície kolíše. V  prípade dlhodobého investovania je možné zhodnotenie v ideálnom prípade dosiahnuť napríklad aj na dvojnásobok pôvodnej investície. To ale samozrejme závisí od toho, do akých akcií boli peňažné prostriedky z fondov investované.

Najčastejšie sa fondy zameriavajú na určité regióny alebo segmenty. Môžete investovať napríklad do fondov, ktoré sa zameriavajú na akcie firiem pôsobiacich len v západnej Európe, len v USA alebo len v krajinách juhovýchodnej Ázie. Rovnako tak sa dá investovať do fondov zameraných len na rozvinuté alebo len na rozvíjajúce sa trhy.

Zmiešané fondy

Ako už hovorí samotný názov, zmiešané fondy kombinujú investovanie vyššie uvedených fondov. To znamená, že peniaze v zmiešaných fondoch sú použité aj na nákup akcií, aj na nákup dlhopisov a aj na iné investičné nástroje finančného trhu. Hlavnou zásadou je čo najširšia a najväčšia diverzifikácia, avšak stále so zachovaním zaujímavého výnosu.

Zmiešané fondy sú ideálne pre investorov, ktorí chcú investovať aspoň na 3 roky. Na výber sú naozaj rôznorodé fondy, pričom najdôležitejším rozlišovacím znamením je to, v akom pomere sa investujú peniaze do akcií a do dlhopisov. Čím vyšší je podiel investovania do dlhopisov, tým je fond „bezpečnejší“, ale zároveň klesá aj výnos. Naopak, čím viac sa investuje do akcií, tým je zhodnotenie lepšie. Musíte však počítať aj s vyšším rizikom.

Fondy fondov

Posledným dôležitým termínom, ktorý by ste si mali pred vstupom do „sveta investícií“ osvojiť, je názov fondy fondov. Na prvý pohľad nelogické pomenovanie znamená v princípe veľmi jednoduchú vec: peniaze investované do fondu fondov sa použijú na nákup akcií a podielových listov iných finančných a investičných fondov.

Môžu investovať aj do iných finančných nástrojov, ale minimálne jedna tretina ich investícií je práve zameraná na iné fondy na finančnom trhu. Z hľadiska rizika či bezpečnosti ide o menej rizikovú investíciu ako čisto pri akciových fondoch, ale investor si musí aj tak dať pozor na investičný profil fondu. Malo by platiť, aby časť podielových listov bola z fondov v zahraničí, čo zníži riziko a zároveň rozšíri diverzifikáciu investovania.

Zdroj: banky.sk, Tatra Banka, finance.sk, financnykompas.sk