Ako dopadne zdanenie korunových dlhopisov v Českej republike?

Minister financií ČR Andrej Babiš silno lobuje za pretlačenie novely zákona, ktorá by v rámci daní z príjmov zdanila tzv. korunové dlhopisy. Sám pritom v rámci transakcií medzi Agrofertom a sebou ako fyzickou osobou takto daňovo optimalizuje okolo 90 miliónov korún ročne. Jeho počínanie je terčom nielen kritiky, ale aj trestného oznámenia.

Korunové dlhopisy, ktoré uviedlo do praxe Ministerstvo financií ČR za ministra financií Miroslava Kalouska, mali slúžiť na motiváciu drobných sporiteľov k nákupu štátnych dlhopisov. Držitelia – fyzické osoby totiž výnos z dlhopisov o nominálnej hodnote 1 Kč nemuseli zdaniť. Bolo to preto, že základ dane sa stanovoval samostatne za jednotlivé cenné papiere a zaokrúhľoval na koruny nadol – efektívna daň z nich je teda nula.

Babiš túto medzeru v zákone prefíkane využil. Ako jediný akcionár sa rozhodol vydať za svoj koncern Agrofert dlhopisy v nominálnej hodnote 1 koruny v objeme 3 000 000 000 kusov s úrokom 6 percent a so platnosťou 10 rokov. Dnes vlastní 1 500 000 000 kusov týchto dlhopisov, čo sa rovná ročnému výnosu 90 000 000 korún, ktoré netreba zdaniť.

Očividne nezmyselnú emisiu sa snaží obhajovať Karel Hanzelka, hovorca Agrofertu: „Hlavným dôvodom vydanie emisie dlhopisov bolo zaistenie zdrojov financovania, a to v súlade s plánovanými masívnymi investíciami skupiny Agrofert pre prípad, že by nedošlo k zabezpečeniu dlhodobých bankových zdrojov.“

Podávateľ trestného oznámenia, ktorého dokument má k dispozícii server Echo24.cz, argumentuje o poznanie rozumnejšie: „Nie je legálne prinútiť svoju vlastnú spoločnosť k tomu, aby vydala dlhopisy, z ktorých nemá žiadny úžitok, len preto, aby sa majiteľ spoločnosti obohatil tým, že tieto dlhopisy nakúpi a nemusí zdaniť príjem z týchto dlhopisov. “

Pre úplnosť treba dodať, že Agrofert nebol jedinou firmou, ktorá emitovala korunové dlhopisy. Už mesiac po vydaní tých štátnych nasledovala UniCredit Bank s emisiou vo výške 10 000 000 000 korún, ďalej štátny podnik ČD Cargo, ČSOB, CPI a iní. Ministerstvo financií na to v roku 2012 zareagovalo novelou zákona, ktorej vplyvom sa nezaokrúhľuje dole na koruny efektívna daň u každého jedného cenného papiera, ale až daň zo všetkých daných obligácií jedného držiteľa. To však neplatilo pre emisie vydané pred rokom 2013.

Otázkou teraz je, aký bude osud korunových dlhopisov vydaných pred rokom 2013 v rukách tých, ktorí ani nestoja na oboch stranách emisie, ani danú emisiu neskupujú celú. Minister Babiš ich chce od 1. 1. 2018 zdaniť.

Zdroje: Echo24.cz, iDnes.cz