Arca Capital

Štruktúra Arca Capital

Arca Capital je finančná spoločnosť holdingového typu. Pôsobí v oblasti venture kapitálu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V rámci svojej činnosti investuje svoje vlastné finančné prostriedky, najčastejšie vo forme vstupu do základného kapitálu alebo vo forme investovania v pohode dlhu. Partnermi Arca Capital pri takomto investovaní sú najčastejšie firmy z oblasti malého a stredného podnikania.

Tu je niekoľko dôležitých čísiel, ktoré by ste mali o Arca Capital vedieť:

  • spoločnosť pôsobí už viac ako 16 rokov
  • aktuálne spravuje aktíva vo výške cez 700 miliónov Eur, pričom aktíva fondov skupiny sú v objeme 400 miliónov Eur
  • ročný obrat z predaja finančných produktov činí 200 miliónov Eur
  • 80 miliónov Eur je objem finančných prostriedkov v rámci správy majetku
  • 25.000 klientov využíva finančné služby spoločnosti
  • priemerná dĺžka investície je 3 až 25 rokov, pričom toto obdobie je možné individuálne prispôsobiť špecifickým aspektom konkrétnej investície
  • v súčasnej dobe spoločnosť pôsobí v 21 projektoch
  • ďalších 17 projektov je už úspešne ukončených

Zameranie investícií spoločnosti Arca Capital je najmä na oblasti stavebníctva, potravinárstva, developerstva, biotechnológií, informačných a komunikačných technológií, médií a telekomunikácií a geodézia a kartografie.

Arca Capital je úspešná a má reputáciu dynamického a inovatívneho investičného subjektu nielen vďaka výsledkom, ale aj vďaka profesionálnemu a efektívnemu riadeniu svojich projektov. Všetky finančné investície rieši tím odborníkov a expertov, ktorí dôsledne realizujú prieskum trhu, plánovanie a investovanie len na základe presne stanovených kritérií.

Najdôležitejším investičnými kritériami sú nadštandardné výnosy a potenciál silného rastu. Okrem toho však Arca Capital berie do úvahy aj potenciál trhu, skúsenosť manažérskeho tímu, návratnosť investície a v neposlednom rade aj efektívny spôsob exitu z realizovaných projektov.

 

 

 

Ľudia Arca Capital

Rastislav Velič

Rastislav Velič je väčšinový akcionár a predseda predstavenstva Arca Capital Slovakia, a.s., člen predstavenstva a CFO Arca Investments, a.s.. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyštudoval účtovníctvo a audit.

V skupine Arca Capital pôsobí už 17 rokov na pozícii finančného riaditeľa. Súčasne je aj partnerom a predsedom predstavenstva Arca Capital Slovakia, a.s. a členom predstavenstva Arca Investments a.s..

Kým v nedávnej minulosti sa snažil hlavne upevniť sektor Real Estate a rozvíjať segment finančníctva cez nové akvizície a rozvoj korporátnych vzťahov, dnes je po odchode Pavla Krúpu už hlavným motorom skupiny Arca Capital.

Rastislav Velič tak bude najviac viditeľnou tvárou finančnej skupiny s najväčšou mierou zodpovednosti. Perspektívu vidí najmä v Ďalekom východe, osobitne na vietnamskom trhu, kde by mohla fungovať spolupráca na úrovni náborových stredísk pre pracovný trh v strednej Európe.

Média

Arca Capital aj Pavol Krúpa prirodzene pútajú pozornosť médií. Na tomto mieste nájdete všetky medializované informácie týkajúce sa investovania, investičných príležitostí, akvizícií, obchodných transakcií, ale aj dobročinných a iných aktivít, ktoré sú spojené s Arca Capital alebo Pavlom Krúpom.