Česká centrálna banka zvýšila ako prvá v Európe úroky, Slovensko má potvrdený rating A+ a ekonomická dôvera v Eurozóne sa zlepšila

Uplynulé dni priniesli na finančné a svetové trhy hneď viacero zaujímavých udalostí. Prvou bolo zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby zo strany Českej národnej banky, ktorá k tomuto kroku pristúpila prvýkrát od roku 2008. Slovensko si zas udržalo rating A+ v renomovanej agentúre Fitch. Ekonomická nálada v Eurozóne sa tiež zlepšila.

ČNB zvyšovala od roku 2008 úrok prvýkrát

Prvýkrát od roku 2008 pristúpila Česká národná banka k zvyšovaniu úrokov. Je za tým najmä kombinácia rastu ekonomiky, rekordne nízka nezamestnanosť a inflácia. Základná úroková repo sadzba, ktorá bola doteraz na úrovni 0,05 percenta, sa zvýšila až o 0,2 percenta.

Lombardná sadzba, ktorá sa týka viac komerčných bánk, ako bežného obyvateľstva, sa rovnako zvýšila a to z 0,25 percentuálneho bodu na 0,5. Diskontná sadzba, ktorá súvisí napríklad s penálmi za nesplácané úvery alebo neuhradené dane, zostáva na úrovni 0,05 %.

Typ úrokuVýška úroku
Repo úrok0,25 %
Lombardný úrok0,5 %
Diskontný úrok0,05 %

Oproti roku 2008 je ale zvýšenie na 0,25 % stále príliš málo. Vtedy totiž sadzba dosahovala až 3,75 %. Zaujímavé je nielen to, že sadzba sa zvyšovala prvýkrát za 9 rokov, ale aj to, že centrálna banka nehýbala s úrokom takmer 5 rokov. Naposledy to bolo v novembri 2012, kedy pristúpila k zníženiu práve na mieru 0,05 %. Cieľom bolo vtedy podporiť ekonomiku krajiny orientovanú na export.

Česká koruna naďalej posilňuje, úvery môžu rásť

Terajšia zmena podporí naopak import, z čoho môžu vyťažiť napríklad firmy zo susedného Slovenska. Ich tovar sa stane vplyvom posilnenia importu lacnejším a teda konkurencieschopnejším. Naopak, Slováci dovolenkujúci v Českej republike budú musieť viac platiť za pobyt.

Česká koruna totiž od uvoľnenia kurzu na jar tohto roku neustále posilňuje a aj oznámenie o zvýšení úrokových sadzieb podporilo tento kurz. Zaujímavé bolo, že posilnila dokonca na najsilnejšiu pozíciu od roku 2013, pretože sa obchodovala v pomere 25,95 Kč za 1 Euro.

Jedným z dôsledkov, na ktoré sa musí domáce obyvateľstvo pripraviť v súvislosti so zvýšením základnej úrokovej sadzby, je aj zdraženie hypotekárnych úverov. Pri spotrebných a spotrebiteľských úveroch je vývoj ešte ťažké predpovedať, nakoľko v tejto oblasti sa v posledných mesiacoch spustil ostrý konkurenčný boj, ktorý môže zvýšenie úrokových sadzieb zmierniť.

praha
Od roku 2008 šli prvýkrát úroky ČNB nahor

Tretia agentúra ocenila Slovensko ratingom A+

Dobré správy priniesol stred leta aj pre Slovensko. Prestížna ratingová agentúra Fitch totiž potvrdila pre Slovensko rating na úrovni A+ so stabilným výhľadom, čím sa pridala k ďalším renomovaným hodnotiacim spoločnostiam.

Ešte v apríli agentúra Moodys potvrdila rating A2, ktorý dokonca zlepšila zo stabilného na pozitívny. V júli stabilný rating A+ potvrdila pre Slovenskú republiku aj známa ratingová spoločnosť Standard & Poors. Agentúry sa vo svojich hodnoteniach odvolávajú najmä na stabilné ekonomické prostredie, solídny hospodársky rast aj prílev investícií.

AgentúraRating
FitchA+
MoodysA2
Standard & PoorsA+

Veľmi dôležité je, že nejde len o aktuálny stav, ale aj o vyjadrenie očakávaní. Podľa agentúry Fitch by mal napríklad ekonomický rast v nasledujúcich rokoch byť v rozmedzí 3,6 až 3,8 percenta. Fitch Ratings hodnotí pozitívne napríklad aj dobre kapitalizovaný slovenský bankový sektor s nízkym objemom problémových úverov. Veľkou výhodou Slovenska je najmä fakt, že bankový sektor v krajine je financovaný najmä z vkladov a nie z dlhopisov.

Pozor aj na nedostatky a možné riziká

Samozrejme, agentúry nevidia všetko len v pozitívnom zmysle. Slovensko si musí dávať pozor najmä na vysokú otvorenosť ekonomiky a jej silnú orientáciu na vývoz automobilov. To je riziko, ktoré môže v budúcnosti spôsobiť prílišnú zraniteľnosť, ak by prišlo k prudkému zhoršeniu jednak stavu automobilového priemyslu, ale aj k zhoršeniu všeobecných exportno-importných vzťahov.

Problémom Slovenska je aj miera nezamestnanosti. Napriek tomu, že sa nezamestnanosť aktuálne nachádza na historických minimách, stále je mierne vyššia, než je bežné v krajinách s podobne vysokým ratingom. Krajina má problém najmä s dlhodobo nezamestnanými ľuďmi, ktorí už stratili pracovné návyky, prípadne ich pracovné schopnosti sú neaktuálne terajším požiadavkám na pracovnom trhu.

práca
Nezamestnanosť na Slovensku dosiahla historické dno

Nemecko, Francúzsko, Taliansko a Španielsko pozitívnejšie

Na záver dobré správy z Eurozóny. Mníchovský inštitút IFO zostavil aj za tretí kvartál Index ekonomickej nálady v menovej únií. Ekonomická dôvera sa v Eurozóne zlepšila a aktuálne je hodnota indexu na hranici 35,2 bodu, čo je najviac od roku 2000.

Za rekordnú dôveru môže najmä pozitívnejšie hodnotenie expertov ohľadom aktuálnej ekonomickej situácii, ale aj očakávania na najbližších 6 mesiacov. Zaujímavý je najmä skokový rozdiel v indexe hodnotenia terajšej situácie, nakoľko v predošlom kvartáli bol na úrovni len 21,9 bodu.

Ešte vyšší je index očakávaní na obdobie najbližšieho pol roka, ktorý vzrástol z 31 na viac ako 37 bodov. Hodnotenie v oboch spomínaných parametroch sa zlepšilo najmä vo všetkých hlavných ekonomikách Eurozóny, čiže v Nemecku, Francúzsku, Taliansku aj Španielsku.

Zdroj: sme.sk, finweb.sk, etrend.sk