Čo by sa stalo, ak by Katalánsko bolo samostatné? Bohatý región z hľadiska makroekonomických ukazovateľov

Nedávne udalosti súvisiace s referendom o nezávislosti Katalánska dostali tento región na popredné miesta v spravodajských médiách. Hoci je veľmi nepravdepodobné, že by sa Katalánsko stalo skutočne samostatné a nezávislé, pohľad na neho z makroekonomického hľadiska a z hľadiska finančných trhov je nepochybne veľmi zaujímavý.

Mohlo by nezávislé Katalánsko finančne prežiť?

Povedať vopred, že by mohol región Katalánska samostatne ekonomicky prežiť, je samozrejme príliš veľké dobrodružstvo. V súčasnej hospodárskej situácii v Európe je totiž pre prežitie potrebné mať nielen vysoké HDP, ale najmä kooperovať v rámci medzinárodného obchodu.

Diverzifikovaná a medzinárodne orientovaná ekonomika je teda prvým predpokladom úspešnosti akéhokoľvek regiónu či krajiny. Druhým predpokladom je vysoká produktivita práce, ktorá umožní naplniť dopyt po exporte. Z hľadiska týchto dvoch kritérií je možné aspoň čiastočne odvodiť mieru rizika a mieru úspešnosti ekonomického prežitia.

Čísla, ktoré ukazujú na bohatstvo aj riziká

Poďme sa teraz pozrieť na aktuálne čísla a stav. Katalánsko je z hľadiska diverzifikácie na tom oveľa lepšie, ako ostatné regióny Španielska. Dominujú tu služby, ale veľmi silným je aj priemysel. Výrobný sektor je v porovnaní so Španielskom aj ostatnými krajinami EÚ na veľmi dobrej úrovni a Katalánsku sa hovorí aj „továreň Španielska“.

Podiel hrubej pridanej hodnoty výrobného sektoru je necelých 17 percent, zatiaľ čo v ostatnej časti Španielska je to tesne nad 13 %. Priemer v EÚ je necelých 16 %. Rovnako tak sa po kríze obnovilo aj stavebníctvo, problémovým môže byť poľnohospodárstvo.

Rozloženie hrubej pridanej hodnoty podľa oblastí ukazuje aj nasledujúca tabuľka, kde boli použité údaje Eurostatu:

Rozloženie HPH za rok 2015 v %KatalánskoŠpanielsko
Služby74,873,873,9
Priemysel19,61819,2
Stavebníctvo4,75,65,4
Poľnohospodárstvo0,92,61,5

Čo sa týka obchodnej bilancie, Katalánsko dosahuje prebytok 11,5 % HDP. Cieľom exportu sú najmä krajiny EÚ, avšak podiel vývozu za posledné roky vzrástol aj do nečlenských krajín, najmä do krajín Južnej Ameriky. Aktuálne tam smeruje viac ako tretina exportnej produkcie.

Čo sa týka produktivity práce, tu by malo Katalánsko problém. Produktivita síce vďaka automatizácii a robotizácii vzrástla, ale región sa stále až príliš spolieha na nekvalifikovanú pracovnú silu.

Napriek tomu, že ide o negatívum, rozhodne nejde o takú prekážku, ktorá by bránila fungovať Katalánsku ako samostatnej krajine. Z hľadiska ekonomických parametrov ide o bohatý región, ktorý by mohol prežiť, ale záviselo by to aj od prístupu ostatných krajín.

katalánsko ako časovaná bomba
Je Katalánsko ako časovaná bomba?

Výber peňazí ako zbraň

V súvislosti s Katalánskom treba spomenúť aj jednu zaujímavú vec súvisiacu s ECB a to zvýšený dopyt po pôžičkách. Banky v eurozóne si v októbri požičali celkovo až 12 miliónov €, čo je najvyššia suma od marca tohto roku. Jediným možným vysvetlením takéhoto vývoja je predpoklad, že sa banky v Katalánsku a Španielsku predzásobujú hotovosťou.

Na túto skutočnosť zareagovala aj katalánska separatistická organizácia Assembla Nacional Catalana, ktorá má až 80 tisíc členov. Svojich podporovateľov prostredníctvom sociálnych sietí vyzvala na výber peňazí z bánk a táto výzva mala pozitívnu odozvu. Katalánci skutočne „zaútočili“ na bankomaty a vyberali si hotovosť z účtov, aj keď šlo len o menšie sumy.

Paralela s Gréckom

Dôvodom situácie s pôžičkami aj následným výberom je zrejme obava, že do hry vstúpi silnejší hráč, než je španielska centrálna vláda. Hovoríme o ECB, ktorá dodáva bankám hotovosť. Katalánsko sa totiž zrejme bojí situácie, ktorá nastala v Grécku po odmietnutí úsporných opatrení v lete roku 2015.

Gréci si totiž odhlasovali, že nebudú prijímať už žiadne ďalšie ozdravné opatrenia, ktoré boli podmienkou záchranného programu zo strany ECB. Centrálna banka v reakcii na to „zatvorila kohútiky“ peňazí pre grécke banky a tie tak museli zatvoriť pobočky a vypnúť bankomaty.

Niečo podobné by sa mohlo stať aj v prípade Katalánska. Ak by región vyhlásil jednostranne nezávislosť, musí počítať s tým, že pravdepodobne bude musieť zaviesť aj vlastnú menu.

Hoci ako samostatný štát by bolo Katalánsko podľa čísel rozhodne bohatou krajinou, všetko toto bohatstvo by sa mohlo veľmi rýchlo rozplynúť bez silnej európskej meny. A práve toto je možno jeden z tých najdôležitejších faktorov, ktoré bránia tamojším politikom definitívne sa osamostatniť od centrálnej vlády v Madride.

Zdroj: roklen24.cz, finweb.sk