Čo očakávať od uvoľnenia kurzu českej koruny?

Česká národná banka (ČNB) sa chystá ukončiť reguláciu národnej meny. Koniec devízových intervencií nemožno očakávať podľa nezáväzného vyjadrenia ČNB skôr ako v druhom štvrťroku 2017. Ktorým smerom sa potom koruna vydá a ako sa na to pripraviť?

ČNB sa od novembra 2013 oddávala devízovým intervenciám v mene zachovania konkurencieschopnosti českých vývozcov. Držala kurz hlavného menového páru na úrovni 27 CZK / EUR. Okrem mikroekonomického prospechu českých exportérov svoje konanie zastrešovala ochranou ekonomiky proti deflačným rizikám a udržaním cenovej stability na úrovni 2% ročnej inflácie. Celkom na to vynaložila cca jeden bilión korún.

To by už čoskoro malo skončiť. Teda, ak si dovolíme vôbec niečo vyvodiť z obozretného a predovšetkým nezáväzného vyhlásenia konca intervencií: „nie skôr ako v druhom štvrťroku 2017“. Otázkou je, aký bude vývoj kurzu koruny a ako sa koniec intervencií prejaví v českej ekonomike.

Jedným z najdôležitejších tvorcov podoby českej ekonomiky po uvoľnení koruny zostáva ČNB. Tá už teraz lišiacky deklaruje svoje správanie: áno, kurz koruny uvoľní, bude ale silne brániť skokovému posilňovaniu koruny. Na druhú stranu pripúšťa, že môže dôjsť aj ku krátkodobému oslabeniu koruny. Inými slovami: ČNB uvoľní reguláciu koruny, v prechodnom období ponechá voľný priechod istej volatilite kurzu, avšak podľa slov Juraja Rusnoka, guvernéra ČNB, „nebude nečinne prizerať nejakej prehnanej volatilite“.

Možno teda očakávať mierny a pozvoľný rast koruny. Investície do CZK v podobe nakupovania hotovosti či dlhopisov však nebudú likvidné, lebo skokovému posilneniu nezabráni ani tak ČNB, ako skôr nedostatočne silný dopyt po českej korune. A jej vplyv bude dlhodobý, pretože kedykoľvek koruna posilní, objaví sa neskutočné množstvo korún, ktoré chcú byť predané (predovšetkým za eurá). Ako hovorí ekonóm Luboš Smrčka: „Bilión špekulatívnych peňazí bude pokračovať v tom, čo ČNB vykonávala niekoľko rokov – budú naďalej intervenovať proti posilňovaniu koruny.“

Rovnakého názoru sú aj zahraniční investori. Väčšina z nich považuje korunu za silne prekúpenú a uzatvára svoje pozície v českých dlhopisoch. „Niektorí hráči radšej berú krátke a isté zisky, než aby čakali na neisté posilnenie koruny,“ komentuje situáciu Peter Sklenář, hlavný ekonóm J & T Banky.

V tejto situácii nie je múdre ani nakupovať korunovú hotovosť, ani vstupovať do krátkych pozícií tipujúcich na prudké posilnenie koruny. Hráči s nízkou averziou voči riziku môžu ísť proti prúdu a nakupovať euro či dolár a predávať vo vhodný moment nestáleho kurzu.

Konzervatívni investori spoliehajúci na mierne, dlhodobé posilňovanie koruny môžu naopak uzavrieť devízové pozície a dlhodobo investovať na vnútroštátnom trhu, ktorý by mal posilňovať znižovaním dovozných cien, zvyšovaním kúpyschopnosti slovenských domácností a posilňovaním pozície a aktivity slovenských podnikateľských subjektov.

Všeobecne sa dá očakávať, že na uvoľnenie českej koruny najviac zarobí česká ekonomika ako celok. Nakúpené koruny nebudú môcť rýchlo zmiznúť inam a ich najlepším zhodnotením bude reinvestícia na korunovom trhu.

Zdroje: ČNB, Reuters