E-shopy a tŕnistá cesta EET v ČR

V elektronickej evidencii tržieb v elektronických obchodoch, ktorá sa zavádza v susednej ČR, vidí normálny človek nielen štylistické zdvojenie, ale hlavne logický nezmysel. Byrokrat však nie. A tak napriek krátkej nádeji z prelomu roka budú e-shopy EET vo väčšine prípadov podliehať.

Cez rôzne peripetie legislatívnych ťahaníc nakoniec e-shopy EET v ČR podliehajú. Vyhnú sa jej len tí predajcovia, ktorí prijímajú len platby bankovým prevodom a tiež dobierku si od prepravného partnera nechávajú posielať na účet. Všetko ostatné, teda online platba kartou, platba cez platobnú bránu, prevzatie hotovosti za dobierku a platby hotovosťou aj kartou pri osobnom odbere spadajú do evidenčnej povinnosti.

Samozrejme, strom reality je zelenší než sivosť prostej formulácie a tak je potrebné sa zaoberať skutočnými transakciami každého e-shopu zvlášť. Prevádzkujete výdajné miesto prostredníctvom tretej strany a tá vám peniaze od zákazníka odovzdá v hotovosti? Transakciu je potrebné evidovať. Namiesto toho peniaze prídu na účet? Netreba evidovať.

Alebo, zákazník vám zaplatí cez PayPal. Ak je prihlásený na svojom účte, je PayPal poskytovateľom transakcie ako pre obchodníka, tak pre zákazníka, čiže to netreba evidovať. Pokiaľ zákazník prihlásený nie je, potom PayPal v transakcii figuruje iba ako platobná brána a tržbu treba zaevidovať. A tak ďalej …

Celú problematiku navyše komplikuje neschopnosť štátnej správy čokoľvek jasne definovať a komunikovať. Len spomínané rozdelenie platieb u dobierky sa oficiálny portál Finančnej správy etrzby.cz snaží vysvetliť na siedmich stranách súvislého textu. Podobné radosti nesprevádzajú len rozdelenie transakcií na „podliehajú“ alebo „nepodliehajú“, rovnako ťažko obchodníci zisťujú:

  • či majú mať zákaznícky displej,
  • ako má byť označená prevádzkareň,
  • či im kasa tlačí správne FIK (fiškálny identifikačný kód), BKP (bezpečnostný kód daňovníka), PKP (podpisový kód daňovníka),
  • alebo či by sa na ne nedal uplatniť len zjednodušený režim.

Jedinou dobrou správou za poslednú dobu bolo zrušenie prakticky nezmyselnej požiadavky evidovať platbu v momente, kedy ju predajca ešte ani nedostal. Po novom teda „obchodník bude musieť zaslať údaje o evidovanej tržbe najneskôr v okamihu, keď sa dozvie o tom, že došlo k odpísaniu platby z účtu zákazníka a jej odoslanie poplatníkovi“.

Avšak, „v prípade, že príde ešte pred overením platby k odoslaniu tovaru zákazníkovi, musí obchodník odoslať príslušné údaje a vystaviť potvrdenku najneskôr v momente expedície“, upresňuje Jan Vetýška, riaditeľ Asociácie pre elektronickú komunikáciu v ČR, ktorá pomohla usmerniť požiadavky štátu do splniteľných medzí.

Práve nasmerovanie úradných požiadaviek minimálne splniteľným smerom je to, v čo môžu teraz e-shopy nielen dúfať, ale s čím by sa prípadne mohli obrátiť aj na moc najvyššiu. Ako totiž povedal Karel Šimka, jeden zo sudcov Najvyššieho správneho súdu v Českej republike:

„Požiadavky štátu tak musia byť splniteľné a to rozumným spôsobom.“

Zdroje: APEK, etrzby.cz, E15.cz