O nás

Private consulting group

Naša spoločnosť PRIVATE CONSULTING GROUP vznikla v roku 2013 pod názvom Arca Consulting. Sme zapísaní ako samostatný finančný agent v registri finančných agentov vedenom Národnou bankou Slovenska na základe rozhodnutia číslo ODT-12374/2012-1 pod registračným číslom 166672.

Prostredníctvom zmluvného partnera Arca Brokerage House o.c.p. a.s. sprostredkovávame nákup cenných papierov emitentov, ktorí patria do skupiny Arca Capital. Naši konzultanti sa špecializujú na poradenstvo v oblasti investícií emitentov cenných papierov, ktorí patria do holdingu Arca Capital.

Najvýkonnejší na trhu

Spoločnosť Arca Capital sa so svojimi produktmi zameriava na tie najvýkonnejšie a najviac dynamické segmenty na trhu s investovaním. Ide napríklad o investovanie do startupov, venture kapitálu alebo private equity na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Poľsku.

Investovanie prebieha prostredníctvom emitovaných cenných papierov, čiže cez dlhopisy, zmenky, akcie fondov kvalifikovaných investorov a akcie fondov s premenlivým kapitálom. Naším cieľom je ponúknuť klientovi nadštandardný servis, kvalitnú komunikáciu a zabezpečiť mu pravidelnú informovanosť.

Odbornosť a entuziazmus

Vďaka dlhoročným skúsenostiam lídrov našej spoločnosti PRIVATE CONSULTING GROUP na kapitálových trhoch v oblasti strategického riadenia, auditingu, portfólio manažmentu a akvizície nových klientov sa môžete spoľahnúť na naše profesionálne služby a kvalitný servis.

Či už máte záujem o konzervatívne investície alebo krátkodobé investície na jeden rok s vysokou výnosnosťou celého portfólia, ponúkame Vám vždy služby a produkty na mieru.

Využite know-how a „hands-on“ prístup našich skúsených konzultantov na dosiahnutie maximálneho výnosu a návratnosti investície. S nami budú Vaše peniaze pracovať pre Vás tak efektívne, ako nikdy doteraz.

Váš expertný tím

PRIVATE CONSULTING GROUP sprostredkuje obchod cez obchodníka s cennými papiermi Arca Brokerage House o.c.p. a.s., ktorý poskytuje investičné služby a vedľajšie služby na základe rozhodnutia o povolení na ich poskytovanie vydaným Úradom pre finančný trh č.: GRUFT – 054/2003/OCP (právoplatné odo dňa 18.11.2003) a rozhodnutí o jeho doplnení vydaných Národnou bankou Slovenska č. UBD-262/2006 (právoplatné odo dňa 3.3.2006), č. UBD-2254/2006-PLP (právoplatné odo dňa 14.8.2006), č. OPK – 2192/2008 PLP (právoplatné odo dňa 28.5.2008).