Detský domov Holíč

Nie každé dieťa má bohužiaľ možnosť vyrastať vo svojej biologickej rodine. Nezabudnúť na tieto prípady je prejavom ľudskosti a sily ducha, čo si plne zaslúži podporu celej spoločnosti. Aj z toho dôvodu naša spoločnosť finančne podporuje činnosť detského domova, ktoré sa snaží čo najviac naplniť potrebu detí.

Pre deti, ktoré sú umiestnené v detskom domove, je pripravené prostredie, ktoré sa snaží čo najviac priblížiť bežnému rodinnému zázemiu. Prioritou inštitúcie je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi, pričom ak to nie je možné, snaží sa detský domov o náhradnú rodinnú starostlivosť.