Detský domov Macejko Malacky

Výnimočným príbehom je príbeh detského domova Macejko v Malackách. Tento detský domov poskytuje starostlivosť približne 40 deťom, vrátane tých so zdravotným postihnutím. Okrem nich pomáha domov aj samostatnej skupine mladých dospelých a pod jeho krídlami je aj päť profesionálnych rodín.

Spoločnosť PRIVATE CONSULTING GROUP si váži čas, energiu a obetavosť všetkých profesionálnych rodičov aj pracovníkov detského domova a preto pravidelne pomáha tejto inštitúcii materiálne. Podľa potreby realizuje nákup vecí, ktoré môže detský domov potrebovať a tým pomáha najzraniteľnejšej skupine v spoločnosti: deťom.