Detský domov Skalica

Detský domov v Skalici poskytuje starostlivosť, výchovu, ubytovanie a stravovanie deťom, ktoré to najviac potrebujú a to formou skupín aj profesionálnych rodín. Domov sa venuje deťom v rámci pôsobnosti vo svojom regióne a zabezpečuje im aj potrebné učebné pomôcky, odevy a všetko, čo potrebujú pre svoje napredovanie.

Spoločnosť PRIVATE CONSULTING GROUP sa snaží podporovať nielen úspešných, ale aj tých, čo nemali toľko šťastia v živote a mali horšiu štartovaciu pozíciu. Príkladom takejto situácie sú aj deti z detského domova v Skalici. Veríme, že každý si zaslúži dostať príležitosť na lepší život a lepšie podmienky.