Dobrý anjel

Charitatívnu a dobročinnú organizáciu Dobrý anjel nie je snáď treba predstavovať. Tento systém, ktorý je založený na pomoci konkrétnym ľuďom, umožňuje každému individuálne zapojiť sa do prospešného projektu. Cieľom je pomoc rodinám postihnutých vážnou chorobou, ktoré sú vo finančnej núdzi.

Naša spoločnosť si váži zdravie ako najvyššiu prioritu a najdôležitejšiu vec, ktorú človek vo svojom živote má. Vieme, že niekedy aj napriek maximálnej snahe a poctivej práci môže prísť neúspech. S čím sa však nikdy nezmierime, to je rezignácia. Aj preto pomáhame všetkým, ktorí bojujú s doteraz ťažko liečiteľnými ochoreniami.