Logopedická škola Liberec

Viete, aké je najväčšie víťazstvo? Keď prekonáte svoj „osud“ a vzopriete sa mu. Keď pokoríte všetky prekážky a napriek všetkým okolnostiam vyhráte. My v PRIVATE CONSULTING GROUP pracujeme rovnako: nepoznáme slovné spojenie „nedá sa“, poznáme len „spravíme to inak, aby sa dalo“.

Podobnú filozofiu má aj logopedická škola v Liberci, ktorá pracuje s deťmi na dennodennej báze. Individuálnym prístupom odborného personálu im pomáha zvládnuť svoje komunikačné a rečové vady a rozvíja u nich schopnosti, ktoré im umožnia plnohodnotne žiť. Aj preto ich podporujeme materiálnou pomocou.