Matúš Bubeník – skokan do výšky

Šport je predstaviteľom tých najušľachtilejších ideálov: tvrdej práce, disciplíny a prekonávania neprekonateľného. V týchto ideáloch sa našiel aj Matúš Bubeník, mladý atlét, ktorý na XXVIII. letnej svetovej univerziáde obsadil druhé miesto a stal sa tak najúspešnejším slovenským atlétom podujatia.

Keďže naša spoločnosť je založená tiež na podobných ideáloch, je naša náklonnosť voči Matúšovi a jeho ambíciám aj do budúcnosti úplne jednoznačná. Rozhodli sme sa ho podporiť finančne najmä preto, že si vážime jeho snahu aj výsledky, ktorými reprezentoval našu krajinu a chceme, aby mohol aj naďalej rozvíjať svoju kariéru.