Útulok Skalica

Hovorí sa, že skutočný charakter človeka sa odhalí podľa toho, ako sa správa k tým najviac bezbranným vo svojom okolí. Pomoc zvieratám je tak nielen o ekologickom zmýšľaní, ale aj o charaktere každého jedného z nás. Zvieratká si nevedia pomôcť sami, sú odkázané na pomoc nás, ľudí.

PRIVATE CONSULTING GROUP si uvedomuje spoločenskú zodpovednosť privátneho sektora aj v tejto oblasti a práve z toho dôvodu si veľmi váži tých, ktorí sa venujú pomoci našim „štvornohým priateľom“. Pomáham tým, ktorí pomáhajú – preto podporujeme OZ Útulok Skalica, ktorý sa dlhodobo a s maximálnym nasadením venuje pomoci zvieratám v celom regióne.