ACORD plus, s.r.o.

Sektor

Energetika

Investícia

28 000 000 EUR, 51% (venture capital)

Vstup

2014, Slovenská republika

Základné informácie

Na konci roka 2014 sa skupina rozhodla opätovne investovať do sektora obnoviteľných zdrojov energie, konkrétne do bioplynových elektrární zoskupených v spoločnosti ACORD plus, s.r.o.

Spoločnosť aktuálne vlastní 8 bioplynových staníc s celkovým výkonom 7 MW. 2 bioplynové stanice sú situované na strednom Slovensku v okrese Krupina a 6 bioplynových staníc sa nachádza na západe, severozápade a juhozápade Slovenska v okresoch Trenčín, Púchov a Nitra. Celková hodnota investície skupiny Arca Capital Slovakia, a. s. do zoskupenia ACORD plus presiahla 28 miliónov EUR.