Alžbetin Dvor

Sektor

Nehnuteľnosti a reality

Investícia

1 750 000 EUR

Vstup

2008 Miloslavov – Alžbetin Dvor Slovenská republika

Základné informácie

Investičným zámerom v tomto projekte je premena územia o výmere troch hektárov na stavebné pozemky pripravené na výstavbu rodinných domov pre individuálnych stavebníkov – klientov.

Pozemky sa nachádzajú v katastri obce Miloslavov, v obľúbenej miestnej časti Alžbetin Dvor, vzdialenej 20 km východne od Bratislavy a len 10 km od Podunajských Biskupíc (mestská časť Bratislavy).

Lokalita má dobré dopravné napojenie, vybudovanú kompletnú infraštruktúru a kultivované životné prostredie. Projekt zahŕňa vybudovanie rozvodov inžinierskych sietí a prípojok ku každej stavebnej parcele, výstavbu obslužných komunikácií a verejného osvetlenia. V súčasnosti je projekt v územnom konaní. Po získaní územného rozhodnutia budú pôvodné pozemky rozparcelované a parcely pre budúce komunikácie vyňaté z pôdneho fondu.