CARDNET

Sektor

IT a telekomunikácie

Investícia

300 000 EUR, venture capital

Vstup

2011, Slovenská republika

Základné informácie

Projekt CARDNET vybudoval ku koncu roku 2014 procesingové centrum nebankových čipových kariet a následne predáva jeho služby obchodným partnerom (B2B klientom).

Konkurencia na trhu v danej oblasti nie je príliš vysoká zahraničné trhy, kde je potenciál na vyšší odbyt služieb v porovnaní so Slovenskom.

V súčasnosti sa trend na Slovensku začína transformovať a prispôsobovať vplyvom západných trhov a to si vyžaduje od CARDNETu flexibilný prístup predovšetkým v oblasti komunikácie so zákazníkmi.
Za týmto účelom vznikla nová webová stránka určená na prezentáciu základných konečných produktov ako sú darčekové a iné vernostné karty. Ďalším výborným produktom so širokým využitím sú rôzne systémy dobíjateľných kariet a ich kombinácie s ostatnými typmi kariet.