Charkovmestrostroj

Sektor

Stavebníctvo a logistika

Investícia

6 500 000 EUR, majorita (akciový kapitál)

Vstup

2008 - 2011, Ukrajina

Základné informácie

Základnou úlohou v.a.s. (Verejná akciová spoločnosť) *“Charkovmetrostroj”* je výstavba Charkovského metra, výstavba ktorého sa začala pred 40 rokmi.

Ziskovosť projektu: 38,5 %

Jeho prvá trať s dĺžkou 17,9 km od stanice «Cholodnaja hora» do stanice «Proletarskaja» bola spustená v roku 1978.
Celková dĺžka troch tratí Charkovského metra je 35,6 км s 28 stanicami.

V auguste 2004 bol sprevádzkovaný úsek od stanice «Naˇučnaja» do stanice «Ulica 23 Augasta». V súčasnej dobe sa ukončuje výstavba 3. trate od stanice «Ulica 23 Augasta» do stanice «Prospekt Pobedy».

V roku 2009 sa ukončila výstavba úseku dĺžkou 3,5 km, s dvomi stanicami a slepými koľajmi.
“Charkovmetrostroj” sa zameriava na výstavbu rekonštrukciu a technickú modernizáciu metra, tunelov a iných objektov rôzného zamerania, a taktiež na výstavbu obytných objektov.

Špecifikácia daného odvetvia zahŕňa počas výstavby metra uskutočnenie úplneho komplexu prác s pomocou v.a.s. (Verejná akciová spoločnosť) “Charkovmetrostroj” alebo zapojenie iných organizácií na uskutočnenie niektorých prác, pri povinnej kontrole kvality so strany v.a.s. (Verejná akciová spoločnosť) “Charkovmetrostroj”.

v.a.s. (Verejná akciová spoločnosť) “Charkovmetrostroj” je monopolistom vo výstavbe metra v m. Charkove. Charkovska mestská administrácia je základným objednávateľom výstavby metra. Výstavbu metra financuje: štátny, mestský (m. Chrakov) a okresný rozpočet.

http://xcc.kharkov.ua/metrostroj/