CHILOE, a.s.

Sektor

Energetika

Investícia

9 500 000 EUR, 100% (venture capital)

Vstup

2015, Česká republika

Základné informácie

CHILOE a.s. je prevádzkovateľom fotovoltaickej elektrárne Rožná o výkone 4312 kWp, ktorá bola pripojená do distribučnej siete od 18. 12. 2009.

FVE o rozlohe 115 410 m2 je umiestnená v areáli spoločnosti DIAMO štátny podnik odštepný závod GEAM Dolní Rožínka v Českej republike na hornej ploche koruny hrádze odkališta K1 a na pozemkoch podniku pod pätou južnej strany hrádze v katastrálnom území Rožná, juhozápadne od Bystrice nad Pernštejnem v kraji Vysočina. Predpokladaná ročná výroba elektrickej energie je vo výške 3927 MWh s celkovým výnosom 2,1 mil. EUR.

Zaujímavosťou projektu je jeho umiestnenie.
Fotovoltaická elektráreň sa nachádza v areáli jedinej fungujúcej uránovej bani v EU25 na hrádzi odkališta, preto je táto stavba vnímaná ako ekologická stavba a využíva pozemky, ktoré nie je možné použiť pre iný účel, t.j. nezaberá táto FVE poľnohospodársku pôdu.