ECAR Group, a.s.

Sektor

Energetika

Investícia

31 500 000 EUR, 100% (venture capital)

Vstup

2011, Slovenská republika

Základné informácie

Skupina Arca Capital vstúpila v prvom polroku 2011 do energetického segmentu obstaraním podielov v spoločnostiach vlastniacich spolu 11 fotovoltaických elektrární s celkovým inštalovaným výkonom 10,2 MWp.

Arca Capital využila priaznivé legislatívne a prírodné podmienky, ktoré umožnili budovanie fotovoltaických elektrární pri dosiahnutí stabilného a dlhodobo plánovateľného cash flow.

Vstup finančnej skupiny umožnil dofinancovanie výstavby všetkých elektrární. Celková finančná investícia presiahla 31,5 milióna EUR. Všetky elektrárne majú garantované dotované výkupné ceny Úradom pre reguláciu sieťových odvetví na najbližších 15 rokov. Fotovoltaické elektrárne sú rozmiestené na území Slovenska tak, aby sa dosiahol vyvážený výkon celého portfólia.