GEODÉZIA Bratislava, a.s.

Sektor

Geodézia a kartografia

Investícia

2 100 000 EUR, 99 % (venture capital)

Vstup

2008, Slovenská republika

Základné informácie

GEODÉZIA Bratislava je lídrom v sektore geodézie a kartografie na Slovensku. Spoločnosť bola založená v roku 1992 transformáciou zo štátneho podniku toho istého mena.

Stratégiou Arca Capital, je naďalej rozvíjať a posilňovať postavenie na trhu a podporovať core biznis spoločnosti, ktorý tvorí ucelený súbor činností a poradenských služieb: práca v katastri nehnuteľností, mapovanie, tvorba GIS (geografických informačných systémov) o území a inžinierska geodézia.

Predpokladom úspešnej realizácie rozvoja je aj revitalizácia spoločnosti a zlepšenie jej prístupu ku zákazníkom. Medzi klientov GEODÉZIA Bratislava patria napríklad: Ballymore Eurovea, Dopravoprojekt, Slovak Telecom a SPP. Spoločnosť pracuje aj pre štátne úrady, ministerstvá a štátne podniky (Železnice SR, Lesy SR, Atómová elektráreň Mochovce). Podieľa sa i na niekoľkých projektoch financovaných z EÚ a spolupracovala aj na niektorých projektoch v rámci ČR. GEODÉZIA Bratislava si aj naďalej plánuje udržať svoju dominantnú pozíciu vo verejnom sektore, ale stále viac sa presadzuje aj v komerčnej sfére. Od akvizície majoritného podielu Arca Capital spoločnosť získala významné zákazky, ako napr. NAFTA GBELY a SLOVNAFT. Spoločnosť od akvizície Arca Capital, teda od roku 2008, vypláca svojim akcionárom dividendy.