GiTy, a.s.

Sektor

IT a telekomunikácie

Investícia

4 980 000 EUR, 40 % (venture capital)

Vstup

2007 - 2009, Česká republika

Základné informácie

GiTy, a. s., je poprednou českou spoločnosťou s nadnárodnou pôsobnosťou, ktorá už 21 rokov poskytuje služby a zákaznícke riešenia v oblasti systémovej integrácie ICT a v telekomunikáciách.

V roku 2005 sa stala druhou najuznávanejšou spoločnosťou v odbore telekomunikačné a poštové služby v Česku. Svoje aktivity rozvíja v Česku, na Slovensku, v Bulharsku a Rumunsku. Investícia bola poskytnutá v roku 2007 a umožní GiTy expandovať aj na ďalšie trhy. Základnou stratégiou spoločnosti je poskytovanie kvalitných služieb v oblasti komunikačnej infraštruktúry, telekomunikácií, budovaní dátových sietí mobilných operátorov a technológií budov. Snahou je udržiavať doterajšiu úroveň služieb a posilnením vývoja a výskumu prinášať nové produkty a služby.