Karlovarská korunní

Sektor

Potravinárstvo

Investícia

Vstup

2016

Základné informácie

Spoločnosť Ondrášovka Holding, a.s., ktorá je súčasťou skupiny Arca Capital, získala 20. októbra od spoločnosti Alphaduct a.s. stopercentný podiel v spoločnosti Karlovarská Korunní, s.r.o. Úspešne dokončenú akvizíciou tak do svojho portfólia zaradila vedľa spoločnosti ONDRÁŠOVKA a.s., ktorú skupina vlastní už 10 rokov, ďalšieho významného výrobcu minerálnych vôd na českom trhu. Realizáciou akvizície došlo k vytvoreniu silného subjektu s pozíciou dvojky na trhu balených minerálnych vôd v Českej republike s trhovým podielom okolo 25%. Spojením oboch spoločností bude posilnenie postavenia na trhu nielen v segmente minerálnych vôd, ale aj sirupov a nealkoholických nápojov.

Spoločnosť Karlovarská Korunní s.r.o. sa v súčasnosti radí medzi najvýznamnejších výrobcov minerálnych vôd v Českej republike. Od roku 1878 až dodnes si zachováva svoju vysokú kvalitu a patrí medzi najkvalitnejšie minerálne vody v našej republike. Portfolium Karlovarské Korunní zahŕňajú najmä prírodné minerálne vody, ochutené minerálne vody a od roku 2014 je tiež výrobcom ovocných sirupov. Korunní je mimo iného ozdobou kultúrnych a spoločenských akcií. Dlhodobo je oficiálnym nápojom Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch, ktorý sa radí medzi najprestížnejšie kultúrne udalosti v Českej republike. Ako jediná minerálna voda je držiteľom certifikátu Voda vhodná k vínu, ktorý udeľuje Vinársky inštitút s Asociáciou someliérov Českej republiky. Podieľa sa tak svojimi aktivitami na propagácii a pozdvihnutí kultúry pitia vína na európsku úroveň, kde je bežné prekladať konzumácii vína vodou.

Minerálna voda Korunní má dlhoročnú tradíciu. Prameň minerálnej vody bol objavený už v roku 1876 v údolí Doupovských hôr, neďaleko od Karlových Varov. Radí sa medzi slabo mineralizované vody a obsahuje minerálne látky, ktoré sú pre organizmus dôležité. Všetky zdroje minerálnej vody Korunní sú osvedčené a povolené na užívanie Českým inšpektorátom kúpeľov a žriediel, ktorý je súčasťou Ministerstva zdravotníctva Českej republiky.

V súčasnosti je výrobný závod Karlovarské Korunní s.r.o. plne modernizovaný a spĺňa najprísnejšie parametre na kvalitu výrobkov. Snahou celej spoločnosti je vyjsť v ústrety všetkým požiadavkám zákazníkov. Narastajúcimi nárokmi na kvalitu produktov a služieb je kladený dôraz na zlepšením riadenia spoločnosti a to zavedením integrovaného systému riadenia podľa noriem ISO 9001 a systému HACCP a ich certifikáciou. Zavedenie jednotného systému predstavuje záruku kvalitného riadenia spoločnosti pri dodržiavaní legislatívy nielen v súčasnosti, ale aj pri budúcom raste a rozširovaní pôsobnosti spoločnosti.