Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Sektor

Hoteliérstvo, kúpeľníctvo a voľný čas

Investícia

6 200 000 EUR, 69% (reštrukturalizácia)

Vstup

2006 - 2007, Slovenská republika

Základné informácie

Získanie majoritného podielu v spoločnosti spojené s jej zásadnou reštrukturalizáciou, nastavením systémového riadenia a procesov, zapracovaním nového manažérskeho tímu a realizáciou investícií so zámerom zvýšenia a rozšírenia poskytovaného štandardu služieb.

Cieľom bolo zachovanie core businessu – liečenie pohybového ústrojenstva s využitím wellness ako doplnkovej funkcie.

www.slktn.sk