Mytnitsa Park

Sektor

Nehnuteľnosti a reality

Investícia

Vstup

2008, Mytnitsa Ukrajina

Základné informácie

Projekt Mytnitsa Family Park je situovaný 30 km juhozápadne od hlavného mesta Ukrajiny v priamom napojení na diaľničné spojenie Kyjev – Odesa.

Projekt predpokladá vybudovanie nákupno – zábavného centra zameraného na rodinu, šport a zábavu. Toto centrum bude doplnené o služby pre firemnú klientelu v podobe hotela, kongresových služieb, kasína a súčasťou komplexu bude aj kvalitné rezidenčné bývanie.

Prvá fáza projektu bola zameraná na výkup pozemkov s celkovou výmerou 34,3 hektárov. Následne bude zmenený účel využitia pozemku, zrealizované prieskumné práce a spracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu objektov centra a krajinnú architektúru s celkovou prenajímateľnou plochou prevádzok hotela a kongresových priestorov vo výmere 31 000 m2, obchodného a zábavného centra 89 550 m2 a rezidenčného areálu s výťažnosťou 76 400 m2 určených na predaj. K realizácii dôjde v priebehu druhej etapy a celkové predpokladané náklady projektu by mali dosiahnuť približne 600 miliónov EUR.