Slovenská ekonomika bude rásť aj v roku 2017. Toto sú najdôležitejšie čísla, ktoré musíte poznať!

Vidno to takmer v každej oblasti života u nás. Slovensku sa darí, naša ekonomika ide ako dobre naolejovaný stroj a prejavuje sa to napríklad aj na raste platov, znižovaní nezamestnanosti a nebývalom realitnom boome. Predpovede na rok 2017, ako aj dáta z konca roku 2016, ukazujú, že sme na tom najlepšie v histórii a dobiehame „západ“.

Rástli sme rýchlejšie ako priemer EÚ a budeme aj ďalej

Ekonomika Európskej únie v poslednom kvartáli roku 2016 vzrástla o pol percenta oproti tretiemu štvrťroku a medziročne až o 1,8 percenta. Tá Slovenská si však viedla ešte lepšie: medzikvartálne narástla o 0,8 percenta a medziročne takmer o 3 percentuálne body. Tieto dáta pochádzajú z Eurostatu. V praxi to znamená, že na konci roku 2016 sme rástli rýchlejšie, ako priemer EÚ – teda sme EÚ dobiehali.

Predpoklad na rok 2017 je pritom ešte optimistickejší. Inštitút finančnej politiky pri Ministerstve financií SR predpokladá, že naše hospodárstvo si tento rok polepší o viac ako tri percentá. Konkrétny predpoklad hovorí, že HDP bude rásť až o 3,3 %. Inštitút predpokladá, že v ďalších rokoch sa dynamika zvýši dokonca nad 4 percentá a to aj vďaka automobilke Jaguar Land Rover pri Nitre.

Zhodné číslo na rok 2017, čiže rast na úrovni 3,3 percenta, predpokladá aj Medzinárodný menový fond. V roku 2018 by to malo byť 3,7 percenta – samozrejme, to už závisí od viacerých okolností a konečné číslo sa môže ešte mierne líšiť. NBS pre rok 2017 uvádza rast na úrovni 3,1 % HDP, Európska komisia v závere minulého roka prognózovala o jednu desatinu lepšie číslo.

Reálne príjmy, ceny a zamestnanosť

S výkonom ekonomiky a hrubým domácim produktom veľmi úzko súvisia aj reálne príjmy ľudí. Aktuálne sa nachádzame na viac ako 70 percentách priemeru Európskej únie, aspoň podľa najnovšej správy MMF. Tá tiež hovorí, že toto číslo bude rásť, no zároveň s tým sa predpokladá aj nárast spotrebiteľských cien. Tento rok to bude o 1,2 % a budúci o 1,5 %. Po dlhom období takmer nulovej inflácie je to pre nás novinka.

Ak sa porovnávame s priemernými číslami v EÚ, musíme spomenúť aj nezamestnanosť. V týchto hodnotách sme dosahovali vždy negatívne rekordy, no trend sa obrátil. Na našom pracovnom trhu je najvyšší počet pracovných miest v histórií a po prvýkrát miera nezamestnanosti klesla pod priemernú hodnotu eurozóny. Obdobie „podchladenia“ pracovného trhu sa teda končí.

Začína sa však obdobie „prehrievania“. To znamená, že voľných pracovných síl začína byť nedostatok, čo však spôsobuje rýchlejší rast cien aj miezd. Podľa MMF sa z tohto pohľadu naša ekonomika prehrievala už v roku 2016, Európska komisia to však očakáva až v roku 2018. Tak či onak, mzdy budú rásť rýchlejšie a tento rok už možno očakávať rast aj na úrovni blížiacej sa 4 %, v prípade prognóz NBS by to malo byť až 4,2 percenta.

Kde môžu vzniknúť problémy?

V blízkej budúcnosti sa očakáva dosiahnutie úrovne príjmov ľudí na Slovensku až 80 % priemeru EÚ. To je veľmi pozitívne číslo, avšak správa MMF hovorí nielen o pozitívnych číslach, ale upozorňuje aj na viaceré riziká a problémové oblasti. Dlhodobým problémom Slovenska je starnutie populácie.

To síce na jednej strane môže opticky tlačiť čísla o nezamestnanosti nadol, ale na druhej strane, Slovensko kvôli tomu zažíva výrazné spomalenie rastu produktivity práce. Rovnako sa tiež dostáva do médií na pretras aj otázka importu lacnej pracovnej sily, keďže už aj u nás sa stáva čoraz častejšou situácia, že na najmenej platené pracovné miesta nie je možné nájsť zamestnancov z domáceho trhu práce.

Priemerná mzda by podľa Inštitútu finančnej politiky mala dosiahnuť v roku 2017 942 € mesačne. Pomaly, ale isto, sa teda blížime k magickej hranici 1.000 €. Ak si k tomu zoberieme čísla ohľadom nezamestnanosti, ktorá by mala byť tento rok úrovni od 8,4 do 8,7 %, je jasné, že Slovensko bude mať v blízkej dobe naozaj problém s nedostatkom pracovnej sily na určité pozície v hospodárstve.

Čo s tým? Je zjavné, že by sme si mali vziať ponaučenie zo všetkých čísel aj odporúčaní MMF, IFP aj NBS. Ekonomike sa darí, zažívame veľmi dobrý rast, no zároveň dozrel čas na hlboké štrukturálne reformy. Tie by sa mali týkať tak vzdelávacieho systému a sociálneho systému, ako aj viacerých parametrických a paradigmických zmien dôležitých pre podnikanie a ekonomiku ako celok.

Zdroj: etrend.sk, NBS