Sporenie u nás prevažuje nad investovaním. Podielové fondy sú stále tabu

Slováci sú konzervatívny národ a to sa týka aj financií. Hovorí sa, že „lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche“ a v prípade peňazí to u nás platí dvojnásobne. Väčšina z nás využíva na zhodnotenie vlastných peňazí klasické vklady v banke, investovanie zatiaľ rieši len menšina z nás. A to je chyba, ktorá nás oberá o nemalé peniaze!

Čo hovoria čísla

Tradičné spôsoby sporenia sú u nás na prvom mieste. Vklady v bankách tvoria zhruba tri štvrtiny finančného majetku priemernej slovenskej domácnosti, pričom priemer v eurozóne je len 40 % z finančného majetku. Naopak, v podielových fondov majú slovenské domácnosti zhruba len 3 % finančného majetku, čo je až trikrát menej oproti priemeru eurozóny.

Zaujímavé sú aj čísla v rámci bankových vkladov. Najviac peňazí sa nachádza na bežných bankových účtoch, ktoré sú z hľadiska zhodnotenia úplne irelevantné. Až 40 % všetkých vkladov v bankách majú Slováci uložených práve na bežnom účte, kde sa im peniaze nijakým spôsobom neúročia a nezhodnocujú.

Druhou najobľúbenejšou formou sú termínované vklady, najmä tie s viazanosťou do 1 roka. Takouto formou je uložených takmer 5,8 miliardy €, čo je necelých 20 % z objemu všetkých vkladov. Viac ako desatina všetky vkladov Slovákov sa nachádza ešte aj na vkladných knižkách. Veľký boom zažívajú aj sporiace účty, no tam je zhodnotenie tiež minimálne.

Banky robia osvetu

Všetky vyššie zmienené formy však majú jedno spoločné: nominálne nízke zhodnotenie uložených finančných prostriedkov. Ak by sme rátali aj s infláciou, tak sa dá dokonca hovoriť v prípade niektorých produktov o nulovom zhodnotení, prípadne dokonca aj o znehodnotení uložených peňazí.

Tradície a zvyky Slovákov sa snažia narušiť banky so svojou osvetou a to najmä pri osobnom kontakte klienta a pracovníka za prepážkou. Tie čoraz viac predstavujú ľuďom výkonnejšie možnosti na zvýšenie ich finančného majetku – podielové fondy. Banky ich majú vo svojom portfóliu niekoľko typov a to od menej rizikových až po tie dynamickejšie.

Za posledných 5 rokov sa majetok v podielových fondoch sa takmer zdvojnásobil, čo svedčí o tom, že určitý efekt to má. Kým napríklad v roku 2012 bol finančný majetok Slovákov v podielových fondoch uložený v objeme rádovo 4 miliardy €, minulý rok to už bolo 7 miliárd a tento rok je možné očakávať atakovanie hranice 8 miliárd €.

Podielové fondy sú dobrý nástroj najmä pre začiatočníkov

Podielové fondy sú pritom vynikajúci nástroj najmä pre začínajúcich investorov. Investovať je možné už aj v malých sumách, napríklad 20 alebo 30 € mesačne. Klient si za tieto peniaze kupuje podiel v určitom fonde, ktorý investuje na trhu.

Konzervatívne fondy môžu napríklad nakupovať overené a stabilné štátne dlhopisy, prípadne menšiu časť investície tvorí investovanie do akcií súkromných spoločností. Dynamickejšie fondy môžu naopak viac investovať na burze, prípadne veľmi populárne sú aj fondy investujúce do rôznych developerských projektov a aktivít.

Investovania do segmentu Real Estate však neponúkajú len bankové inštitúcie, ale aj investičné spoločnosti. Tie majú v tejto dobe viacero „živých“ projektov v oblasti realít a developerstva a zhodnotenie takejto investície spravidla predbehne všetky investície do bežných fondov v banke.

Podielové fondy nie sú istota

Na rozdiel od sporenia neponúka investovanie do podielových fondov žiadne istoty, čiže nemáte vopred garantovaný výnos. To je však napokon dobre, pretože pri odrátaní inflácie vám banky pri bežných vkladoch vlastne negarantujú výnos, ale skôr status quo, alebo v extrémnom prípade aj stratu.

Akékoľvek investovanie do fondov by však malo byť sprevádzané odborným pohľadom na vec. Ideálne je dohodnúť si osobné stretnutie s expertom na podielové fondy, ktorý vám vie predstaviť nielen samotný systém fungovania takejto investície, ale pomôže vám zorientovať sa aj v ponuke rozličných podielových fondov.

V tomto ohľade banky stále „krívajú“ na jednu nohu. Bežná pobočka spravidla nemá experta len na podielové fondy a tak je všetko redukované na opakovanie informácií z brožúry. Skutočný odborník žije investovaním 24 hodín denne a žiadne letáky nepotrebuje. Ak sa teda rozhodnete vstúpiť do sveta investícií, určite si nájdite silného partnera!

Zdroj: banky.sk, Poštová banka, aktuality.sk