Zdaňme úspech, opakuje v susednej Českej republike ČSSD

Tento rok na jeseň čakajú našich susedov v ČR ďalšie parlamentné voľby. Tie sú kľúčové aj z hľadiska financovania politických strán, preto tí skúsení začínajú so svojou agitáciou čo najskôr – aj keď stále opakujú to isté. Ako napríklad ČSSD, ktorá so svojou „robinhoodovskou“ rétorikou a jej nevyhnutným záverom hovorí: čím viac budeme zdaňovať, tým lepšie sa budeme mať. Je to ale naozaj tak?

ČSSD hneď na začiatku roka predstavila návrh daňovej reformy, ktorej leitmotívom je progresívnejšie zdanenie ako aktuálne a daňové pásma. To sa dotkne nielen právnických osôb a finančných inštitúcií, ale aj bežných občanov. Práve návrh zdanenia fyzických osôb, ktorého tvárou je expert ČSSD Michal Pícl, pôsobí najbizarnejšie.

„V pásme od 30 do 40 tisíc by sadzba zostala rovnaká, stále 15 percent,“ hovorí Pícl. Ak by ste dostávali menej, týkal by sa vás odvod dane vo výške 12 percent. Ak vytvárate príjem vyšší, budete daniť viac: do 50 000 Kč mesačne 25 percentami a nad 50 000 Kč mesačne 32 percentami. Aby to nebolo moc jednoduché, jediný príjem musíte zdaniť štruktúrovane: časť príjmu do 30 tisíc daní 12 percentami, časť príjmu medzi 30 a 40 tisícami 15 percentami, od 40 do 50 tisíc 25 percentami a časť príjmu, ktorý presahuje 50 tisíc, zdaníte 32 percentami.

ČSSD v prospech progresívneho zdanenia argumentuje tak, že to vyzerá, ako by v Českej republike aktuálne ani neexistovalo. Pritom zámerne ignoruje úplne základné fakty:

  • „pätnásť percent zo 100 tisíc je viac ako 15 percent z 10 tisíc,“ jednoducho vyvracia mýtus rovnej dane ekonomický expert Jan Skopeček;
  • v českej daňovej sústave existuje:
    •  zľava na daňovníka (24 480 Kč), ktorej vplyvom sa do 13 800 Kč mesačne neplatia dane vôbec a
    • solidárna daň 7 percent, ktorou sa ešte raz zdaňuje príjem nad 112 928 Kč mesačne.

Percentuálne porovnávanie zahraničných a českých daní u zamestnancov je potom už celkom mimo, lebo v Českej repubike zamestnanci platia daň z neštandardnej, superhrubej mzdy. Vinou toho patrí české zdanenie práce medzi najvyššie v Európe.

Zásadné otázky, na ktoré nie je ani ČSSD, ani nikto rozumný a schopný odpovedať, sú: Prečo by tí, ktorí profesijnou prípravou strávili mnoho rokov, mali byť trestaní v prospech tých, ktorí na vzdelanie nehľadeli? Prečo by ľudia, ktorí si sami zháňajú, organizujú a sami sebe platia prácu, mali doplácať na tých, ktorí sú vedení, istení a chránení štátom? Prečo majú tí, ktorí vytvárajú pracovné pozície, niesť ďalšie zaťaženie a byť trestaní za to, že ich vôbec vytvárajú?

V čase, keď celý svet postupuje smerom k zníženiu zdanenia práce, by zavedenie návrhov ČSSD viedlo len k ďalšiemu odlivu kvalifikovanej pracovnej sily (a ich daní) do zahraničia, zníženie investičnej atraktivity štátu a stabilizácia pozície ČR ako lacnej montážne vyspelej Európy.

Zdroje: iDnes.cz, Česká televize