Arca Capital

Štruktúra Arca Capital

Arca Capital je finančná spoločnosť holdingového typu. Pôsobí v oblasti venture kapitálu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. V rámci svojej činnosti investuje svoje vlastné finančné prostriedky, najčastejšie vo forme vstupu do základného kapitálu alebo vo forme investovania v pohode dlhu. Partnermi Arca Capital pri takomto investovaní sú najčastejšie firmy z oblasti malého a stredného podnikania.

Tu je niekoľko dôležitých čísiel, ktoré by ste mali o Arca Capital vedieť:

  • spoločnosť pôsobí už viac ako 16 rokov
  • aktuálne spravuje aktíva vo výške cez 700 miliónov Eur, pričom aktíva fondov skupiny sú v objeme 400 miliónov Eur
  • ročný obrat z predaja finančných produktov činí 200 miliónov Eur
  • 80 miliónov Eur je objem finančných prostriedkov v rámci správy majetku
  • 25.000 klientov využíva finančné služby spoločnosti
  • priemerná dĺžka investície je 3 až 25 rokov, pričom toto obdobie je možné individuálne prispôsobiť špecifickým aspektom konkrétnej investície
  • v súčasnej dobe spoločnosť pôsobí v 21 projektoch
  • ďalších 17 projektov je už úspešne ukončených

Zameranie investícií spoločnosti Arca Capital je najmä na oblasti stavebníctva, potravinárstva, developerstva, biotechnológií, informačných a komunikačných technológií, médií a telekomunikácií a geodézia a kartografie.

Arca Capital je úspešná a má reputáciu dynamického a inovatívneho investičného subjektu nielen vďaka výsledkom, ale aj vďaka profesionálnemu a efektívnemu riadeniu svojich projektov. Všetky finančné investície rieši tím odborníkov a expertov, ktorí dôsledne realizujú prieskum trhu, plánovanie a investovanie len na základe presne stanovených kritérií.

Najdôležitejším investičnými kritériami sú nadštandardné výnosy a potenciál silného rastu. Okrem toho však Arca Capital berie do úvahy aj potenciál trhu, skúsenosť manažérskeho tímu, návratnosť investície a v neposlednom rade aj efektívny spôsob exitu z realizovaných projektov.

Ľudia Arca Capital

Pavol Krúpa

Finančník Pavol Krúpa je zakladateľom a majiteľom investičnej skupiny Arca Capital. Je predsedom predstavenstiev Arca Investments a Arca Capital Bohemia, predsedom dozornej rady Arca Capital Slovakia a konateľom Arca Capital Ukrajina.

Pavol Krúpa je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave, konkrétne Fakulty podnikového manažmentu. Aktuálne figuruje medzi najbohatšími Slovákmi, pričom začiatky jeho aktuálneho úspechu siahajú až do 90. rokov, kedy začínal predávať finančné a poisťovacie produkty s dnes už mimoriadne známym finančníkom Petrom Krištofovičom.

Holding Arca Capital založil v roku 2003. V súčasnej dobe sa zameriava Pavol Krúpa najmä na investičné a obchodné príležitosti v oblastiach energetiky, realít a potravinárstva. Keďže je aj projektovým manažérom, podieľa sa aktívne na riadení projektov v rámci Arca Capital a to tak na Slovensku, ako aj v Českej republike, na Ukrajine alebo v Rumunsku.

Rastislav Velič

Rastislav Velič je partner a predseda predstavenstva Arca Capital Slovakia, a.s., člen predstavenstva a CFO Arca Investments, a.s.. Na Ekonomickej univerzite v Bratislave vyštudoval účtovníctvo a audit.

V skupine Arca Capital pôsobí už 17 rokov na pozícii finančného riaditeľa. Súčasne je aj partnerom a predsedom predstavenstva Arca Capital Slovakia, a.s. a členom predstavenstva Arca Investments a.s..

Jeho strategickou úlohou je upevniť sektor Real Estate a rozvíjať segment finančníctva cez nové akvizície a rozvoj korporátnych vzťahov. Zameriava sa aj na rozvoj a spoluprácu pri riadení a zriaďovaní investičných fondov, ako aj spoluprácu s ostatnými finančnými inštitúciami doma i v zahraničí.

Média

Arca Capital aj Pavol Krúpa prirodzene pútajú pozornosť médií. Na tomto mieste nájdete všetky medializované informácie týkajúce sa investovania, investičných príležitostí, akvizícií, obchodných transakcií, ale aj dobročinných a iných aktivít, ktoré sú spojené s Arca Capital alebo Pavlom Krúpom.